Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Dariusz Marek Gierej  Dariusz Marek Gierej

Dziennikarz Obywatelski, bloger, copywriter, fotografik i działacz społeczny.

Citizen Journalist, bloger, copywriter, photographer and socilal worker


Dyrektor Oddziału Łódzkiego Fundacji Razem Lepiej - funkcja sprawowana społecznie

The Manager of Łódź Department of "Razem Lepiej" Fundartion - non-profit position
Przygodę z dziennikarstwem i pracę społeczną rozpoczął w wieku 17 lat w radiowęźle zakładowym. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz umożliwiło współpracę z telewizją, radiem i prasą. Współdziałanie z mediami dawało mu możliwość pokazywania problemów najbardziej istotnych dla małej ojczyzny. Współpracował z lokalną prasą jako dziennikarz, a także jako specjalista od marketingu. Specjalizując się głównie w dziennikarstwie śledczym, dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz dziennikarskiej rzetelności i odpowiedzialności, uzyskał w tej dziedzinie niemałe sukcesy. Materiały przygotowywane przez niego wzbudzały duże zainteresowanie i były wizytówką gazety, zaś niektóre reportaże ukazywały się w ogólnopolskich tygodnikach. W pracy wyróżnia się taktem i wyczuciem. Umiejętnie unika jakiegokolwiek angażowania się w sprawy i rozgrywki polityczne. Choć nie ma przygotowania teoretycznego, chętnie i szybko podnosi swoje kwalifikacje. Zakres wiedzy, umiejętności oraz predyspozycje osobowe świadczą, że jest osobą kompetentną przedsiębiorczą i skuteczną w działaniu. Dał się poznać jako osoba życzliwa, miła i otwarta na pomoc i współpracę z innymi.

Obecnie współpracuje z serwisami dziennikarstwa obywatelskiego, specjalizując się w wywiadach, dziennikarstwie gospodarczym (ekonomia społeczna), kulturalnym, naukowym, śledczym oraz innym specjalistycznym.

W Kronikarzu – Magazynie obywatelski pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego, kierownika działu organizacji pozarządowych.

Kapituła Fundacji Razem Lepiej przyznała mu Dyplom Uznania w 2010 r., dostrzegając jego artykuły na rzecz poprawy życia osób krzywdzonych czy prześladowanych. Takie wyróżnienia są wyrazem uznania zasług w bezinteresownej i pełnej zaangażowania współpracy z Fundacją, a także w działalność na rzecz pomocy ofiarom przemocy oraz rodzin, potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu wszelkich problemów.W 2015 roku Kapituła Fundacji Razem Lepiej wyróżniła podziękowaniem za aktywne wspieranie działań Fundacji.

Nominowany był również do statuetki Łabędzia w kategorii „Edukacyjny Przekaz Medialny” rywalizując z serialem „Głęboka woda” oraz programem ,,Państwo w Państwie”. Nominacje te są dowodem na to, że uczestniczy on chętnie w działaniach na rzecz celów wyższych.

Nagradzanie osób za ich postawy prospołeczne jest bardzo ważne, ponieważ to od takich ludzi zależy, jak rozwijają się inicjatywy społeczne. Ludzie ci nie liczą swojego czasu, a często też swoich pieniędzy, gdy włączają się w słuszne sprawy. Wynika to z tego, że los dzieci, a zwłaszcza dzieci chorych, jak również los ich rodzin, nie zawsze znajduje właściwe zainteresowanie ze strony naszych włodarzy.

Uczestniczył również w konkursie Dziennikarz Obywatelski 2011 Roku, reprezentując serwis dziennikarstwa obywatelskiego Kronikarz – Magazyn obywatelski. Głosami czytelników uplasował się na drugim miejscu w kategorii „Wydarzenie”.
We wspomnianym wyżej serwisie pełni społecznie funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a także kierownika działu organizacji pozarządowych.

Ponadto nominowany do statuetki „Dziennikarz przyjazny EFS” w VI edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”, w kategorii „Pióro”, zajął 7 miejsce, na 23 możliwe, w głosowaniu czytelników w tej kategorii. Należy podkreślić, że jest to o prestiżowy konkurs, w którym udział biorą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni.

Organizatorem wspomnianego Konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Odbywa się on pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.

Celem konkursu jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, do uczestników projektów, że dzięki tym projektom mogą oni realnie zmieniać swoje życie.

Dariusz Marek Gierej udowadnia również, że dla Dziennikarza Obywatelskiego najważniejszy jest czytelnik i jego sprawy. W związku z tym w swojej społecznej pracy Dziennikarza Obywatelskiego obrał za wzór do naśladowania Güntera Wallraffa.

Günter Wallraff jest znanym niemieckim dziennikarzem, który zasłynął z uprawiania tzw. reportażu uczestniczącego, albo, jak kto woli - wcieleniowego. Ta gałąź dziennikarstwa charakteryzuje się specyficznymi metodami researchingu. Reporter buduje swoją fikcyjną tożsamość, tak by mógł nierozpoznany wtopić się w środowisko, będące przedmiotem eksploracji. W ten sposób zdobywa zaufanie i ma okazję zajrzeć „pod podszewkę” interesującego go zagadnienia.
Wcielając się w tego „drugiego”, pomagając ludziom, którzy doznali krzywdy ze strony wielkich korporacji, tym, których społeczeństwo najchętniej spycha na margines, Wallraff odrobił za nas wszystkich ważną lekcję - pokazał, czym jest prawdziwa empatia - współodczuwanie, uważne pochylenie się nad drugim człowiekiem.

"Premierzy” – to cotygodniowy program Doroty Gawryluk i Jarosława Gugały w Polsat News, w którym byli premierzy RP podsumowują najważniejsze wydarzenia tygodnia. Program emitowany jest na żywo z udziałem publiczności i ekspertów. W dniu 16 stycznia 2014 r. jako ekspert wziął udział Dariusz Marek Gierej, reprezentując Fundację "Razem Lepiej" i odpowiadając na pytania dotyczące kontrowersyjnego tematu, czy słuszne jest odbieranie dzieci z rodzin biologicznych. W Programie uczestniczyli również Józef Oleksy i Waldemar Pawlak.

Obecnie Pan Gierej pracuje nad cyklem materiałów o szerzeniu i utrwalaniu patologii przez Polski system pomocowy. Usilnie poszukuje sponsora, który pomógłby mu w wydaniu publikacji poruszających temat wykluczania potrzebujących pomocy, przez publiczne urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, zajmujące się osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi.

Hobby Dariusza Marka Giereja to malowanie światłem, czyli fotografowanie aparatem kompaktowym DCS-S730 Sony, długie wycieczki rowerem po Krainie Lessowych Wąwozów i Ziemi Łódzkiej. Zwolennik Ekonomii Społecznej, zajmuje się on również fundraisingiem. Od wielu lat pasjonuje się internetem, w tym pewną dziedziną bezpośrednio z nim związaną: internetowym dziennikarstwem obywatelskim.

Korzystanie z prawa do informacji publicznej, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie instytucji publicznych. Burmistrzowi Opola Lubelskiego udowodnił, iż jest ważne kto jest zatrudniany w podległych gminie placówkach.

Władza gminy nie może się uchylać od podania informacji publicznej czytaj na stronie internetowej Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej informację pt.: "Udostępnienie informacji publicznej po wyroku WSA - grzywna za brak wykonania wyroku"

Link do informacji Pozarządowego Centrum DIP musisz skopiować i wkleić do wyszukiwarki aby przeczytać informację:

http://informacjapubliczna.org.pl/2,171,udostepnienie_informacji_publicznej_po_wyroku_wsa__grzywna_za_brak_wykonania_wyroku.html
Więcej o Dariuszu Marku Giereju:

http://lodzgierej.wizytowka.pl

http://fundraising.wizytowka.pl

http://dariusz.gierej.wizytowka.pl

Galeria zdjęć:

http://picasaweb.google.com/110689976549534847485 
 
 
 
Dariusz Marek Gierej
, tel. skype: dariusz.gierej,
e-mail: , www: